Bosnisch/Kroatisch

Zajednicka nastava za djecu sa specijalnim potrebama i bez
Ucenice i ucenici - odabir
Cijelodnevna nastava
Zvanicni naziv: Gemeinschaftshauptschule der Stadt Bonn
Gaußstrasse 2
53125 Bonn
Fon 0228 777340
Fax 0228 777344

ams  - �kola August Macke
se nalazi na u zapadnom dijelu grada Bonn, na bre�uljku Br�ser Berg, dio
grada Hardtberg. Skola sa 418 ucenika i preko 43 nastavnog osoblja i dodatnog
kadra i suradnika (sekretarica, socialni - pedagog, od�ivalac javnog reda,
majstor u radionici) ponovo je useljenja na staroj adresi, Gau�stra�e 2, nakog
obimnog renoviranja.
EUROPASCHULE / Europa-�kola
ams se smatra kao Europa-�kola u jednom jedinstvenom svijetu. Ona je
nosilac Europske medalje. Prilikom proslave Dana Europe, kao i u projektima
ucenicke razmjene, posijeta i kooperacija djeluje Europa-�kola u jednom
jedinstvenom svijetu konkretno.
GANZTAGSSCHULE / Cijelodnevna �kola
Pripadnici ams-�kole imaju nastavu do 15:45 casova. Menza, kiosk i ucenicki
caf� brinu se za ishranu, a ponude �Aktivne pauze� nude interesantan spektrum
aktivnosti i odmora.
GEMEINSAMER UNTERRICHT / Zajednicka nastava
Djeca sa i bez specijalnim potrebama pohadjaju zajednicki nastavu na ams.
Nastavu u �est razreda zajednicke nastave (GU-razredi) dodjeljuje regularno
nastavno osbolje u kobinaciji sa nastavnim osobljem sa posebnom kvalifikacijom
za djecu sa specijalim potrebama. Nastava je bazirana na razlicitim
nastavnim osnovoma i dodatnim individualnim nastavnim planovima.
SELBSTST�NDIGE SCHULE / Samostalna �kola
U okviru modela �Samostalna skola�, ams kao partner po ugovoru (Savezna
pokrajina Nordrhein-Westfalen, Bertelsmann-Fondacija, grad Bonn i skole
ucesnice u projektu) imaju mogucnost, zajednicki i samostalno na vlastitu
odgovornost kreirati organizaciju skole i nastave i otvarati vlastite mogucnosti
putem pregovora.
SCHULPROGRAMM / Nastavni program
ams radi na principu centralne teme za �kolsku godinu i u okviru �kolskih
projekata. �kolska godina 2005/2006 stoji pod motom �OKZIRIONT - izmedju
Orijenta i Okzidenta - Horizonti�.
SOKL / Samostalno organizovana kreativna nastava i pro�irena izborna
nastava
U �kolskoj godini 2003/2004 ucenici ams su upoznali novi nastavni predmet
SOKL, tj, samostalno organizovana kreativna nastava. U okviru ove nastava
ucenici su kreirali portofolio-radove (presentacije, molbe, certifikate, kontrola
ucenja, i sl.). Specialno u izbornoj nastavi za 7./8./9. i 10. razrede te�iste je
stavljenjo na teatar i jezicki program �Polyflott�, u ukviru koga se pored ostalih
jezika vec niz godina nudi i bosanski jezik.
PARTNERSTVA
- Engleska, Finska, Holandija, Poljska, Bulgarska
- BiH (Sarajevo, Amir Zilic/Sanski Most, Jugendakademie Walberberg)
- Israel ( 2 skole u Israelu, od kojih je jedna arapska)
- Usbekistan (60. skola u Taskentu)