August-Macke-Schule Gemeinschaftshauptschule der Bundesstadt Bonn * Gaußstraße 2 53125 Bonn* Tel.:+49 228 777 340 Fax:+49 228 777 344
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(LehrerInnen, LehramtsanwärterInnen, Hausmeister, Sekretärin, Sozialpädagoginnen, Werkmeister)

Bärm, Torsten

Budak, Erkan budak@ams-bonn.de

Buhl, Katja buhl@ams-bonn.de

Deaconu, Christina c.deaconu@ams-bonn.de

Dogan-Sterckx, Gülten dogan-sterckx@ams-bonn.de

Edwards, Juliane edwards@ams-bonn.de 

Einsiedler, Britta einsiedler@ams-bonn.de

El Moussaid, Idriss elmoussaid@ams-bonn.de

Erbas, Ayla erbas@ams-bonn.de

Exner, Jennifer exner@ams-bonn.de

Hannes, Holger

Hintzen, Lisa hintzen@ams-bonn.de

Hochgeschurz, Marco-Ben hochgescchurz@ams-bonn.de

Hoffmann-Barkow, Petra barkow@ams-bonn.de

Höhn, Matthias hoehn@ams-bonn.de

Homm, Beate Homm@ams-bonn.de

Ipek, Ezgi ipek@ams-bonn.de

Janzen, Karl janzen@ams-bonn.de

Jemni, Karim

Jessica, Kerkhoff

Koch, Gabriele koch@ams-bonn.de

Kranen, Susanne s.kranen@ams-bonn.de

Kröschel, Detlef d.kroeschel@ams-bonn.de

Leibold, Henrike

Lütz, Daniela luetz@ams-bonn.de

Müller, Anneliese

Overhoff, Olga overhoff@ams-bonn.de

Preis, Melanie preis@ams-bonn.de

Przygode, Florian przygode@ams-bonn.de

Redmers, Christine

Reimann, Dirk reimann@ams-bonn.de

Rongen, Angelina rongen@ams-bonn.de

Sauerborn, Christa

Schiller, Elena schiller@ams-bonn.de

Schultz, Jennifer schultz@ams-bonn.de

Schwicking, Fabian schwicking@ams-bonn.de

Veenaas, Wilma veenaas@ams-bonn.de

Velikovski, Ina velikovski@ams-bonn.de

Weiler, Michaela weiler@ams-bonn.de

Weißgerber, Olga weissgerber@ams-bonn.de

Werner, Peter werner@ams-bonn.de

Yilmaz, Zuhal

Yoon, Jinie yoon@ams-bonn.de

Menü schließen